Egzamin fce 2015

9 August, 2020

Egzamin fce 2015

Trzeba się doskonalić

rp_nauka84.jpgProces kształcenia dzieci i młodzieży polega na przygotowaniu ich do pełnienia ról społecznych i zawodowych. Ale zazwyczaj na tym nie kończy się ich edukacja. Dalsze etapy życia wymagają stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, a czasem nawet poszukiwania pracy w specjalnościach innych niż wyuczone.

W ostatnich latach silnie rozwija się edukacja dorosłych. Są to wszelkiego rodzaju kursy doskonalenia zawodowego, szkolenia dotyczące użytkowania programów komputerowych, lekcje języków obcych, nauczanie jak zarządzać firmą, treningi umiejętności kształtowania relacji interpersonalnych. Edukacja, której celem jest zdobycie kwalifikacji do pracy na innym stanowisku lub w innym zawodzie zwiększa szanse na rynku pracy.

Szczególną formą kształcenia dorosłych jest edukacja osób niepełnosprawnych. Daje im szanse na niezależność i udział w życiu społecznym; możliwość podjęcia dostępnych dla nich form działalności zarobkowej oraz korzystania z dorobku kulturalnego przy wykorzystaniu elektronicznych form przekazu.

Pozostałe artykuły o edukacji i szkole:

Trzeba się doskonalić
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Przykładowy egzamin fce
Next article
Subiektywny ranking blogów – wiosna 2013
About the author